Home > Restaurant > Vietnamese Menu
VIETNAMESE MENU PACKAGE
 

    MENU 1 :
1.    THỊT KHO SẢ ỚT- PORK COOKED WITH LEMONGRASS
2.    CÁ LÓC KHO TỘ-  FISH COOKED WITH FISH SAUCE
3.    CANH CHUA TÉP  - SWEET AND SOUR SHRIMPS SOUP
4.    RAU THẬP CẨM XÀO DẦU HÀU - SAUTEED MIXED VEGETABLE WITH OYSTER SAUCE
5.    CƠM TRẮNG – STEAMED RICE
6.    TRÁI CÂY + TRÀ ĐÁ – FRUITS AND ICED TEA

   MENU 2 :
1.    GÀ XÀO CHUA NGỌT- SAUTED CHICKEN WITH SWEET AND SOUR SAUCE
2.    CANH CẢI NẤU  THỊT BẰM – VEGETABLE SOUP WITH MINCED MEAT
3.    CÁ LÓC KHO TỘ - FISH COOKED WITH FISH SAUCE
4.    RAU MUỐNG XÀO TỎI – SAUTEED WATER-SPINACH WITH GARLIC
5.    CƠM TRẮNG – STEAMED RICE
6.    TRÁI CÂY + TRÀ ĐÁ – FRUITS AND ICED TEA

   MENU 3 :
1.    THỊT KHO TIÊU - PORK COOKED WITH FISH SAUCE
2.    CANH CHUA CÁ LÓC- SWEET & SOUR SOUP WITH FISH
3.    GÀ RAM XẢ ỚT - CHICKEN COOKED WITH LENONGRASS
4.    RAU THẬP CẨM XÀO - SAUTEED MIXED VEGETABLE
5.    CƠM TRẮNG – STEAMED RICE
6.    TRÁI CÂY + TRÀ ĐÁ – FRUITS AND ICED TEA

    MENU 4 :
1.    CÁ LÓC KHO TỘ - FISH COOKED WITH FISH SAUCE
2.    GÀ RAM GỪNG - CHICKEN COOKED WITH GINGERS
3.    TRỨNG CHIÊN THỊT BẰM - FRIED MINCED MEAT WITH EGGS
4.    CANH NẤM THỊT - MUSHROOM SOUP WITH MINCED MEAT
5.     CƠM TRẮNG – STEAMED RICE
6.    TRÁI CÂY + TRÀ ĐÁ – FRUITS AND ICED TEA

   MENU 5 :
1.    GỎI SALAD THẬP CẨM – MIXED VEGETABLE SALAD
2.    CHẢ GIÒ HẢI SẢN – DEEP-FRIED SEAFOOD SPRING ROLLS
3.    GÀ RAM SẢ ỚT – CHICKEN COOKED WITH CHILLY & LEMONGRASS
4.    CANH NẤM THỊT BẰM – MUSHROOM SOUP WITH MINCED MEAT
5.    CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU- CANTONESE FRIED RICE

    MENU 6 :
1.    GỎI NGÓ SEN VỚI THỊT– ROOF LOTUS SALAD WITH MEAT
2.    CHẢ GIÒ THỊT – FRIED SPRING ROLLS
3.    THỊT KHO TIÊU- MEAT COOKED WITH FISH-SAUCE AND PEPPER
4.    CANH CHUA CÁ LÓC – SWEET & SOUR SOUP WITH FISH AND HERBS
5.    CƠM CHIÊN TRỨNG VÀ RAU – FRIED RICE WITH EGGS AND VEGETABLE

    MENU 7 :
1.    SÚP TRỨNG + BẮP - EGGS + CORN SEEDS SOUP
2.    TÀU HỦ NON CHIÊN XÙ - DEEP-FRIED YOUNG TOFU
3.    CÁ LÓC KHO TỘ - FISH COOKED WITH FISH-SAUCE
4.    CẢI THÌA SỐT DẦU HÀU – SAUTEED BOK-CHOI ( VEGETABLE ) WITH OYSTER SAUCE
5.    CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU – CANTONESE FRIED RICE

    MENU 8 :

1.    SÚP RAU CỦ - MIXED VEGETABLE SOUP
2.    FILE CÁ BASA CHIÊN XÙ – DEEP-FRIED BASA FISH FILLET
3.    GÀ XÀO CHUA NGỌT – CHICKEN BREAST COOKED SWEET& SOUR SAUCE
4.    TRỨNG CHIÊN THỊT BẰM – FRIED EGGS WITH MINCED MEAT
5.    CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU – CANTONESE FRIED RICE