Khách Sạn Kim Thơ 
1A Ngô Gia Tự, phường Tân An
Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Tel: +84 292 3817 517
Fax: +84 292 2221 299
Email: kimtho_hotel@kimtho.com

Sử dụng mẫu dưới đây để gửi email cho chúng tôi.

 Name  
Phone  
Email
Comments
Antispam Code